Gemeenteblad 1687, 12 december 2017 - Ingekomen sloopmelding Nieuwstraat 70

Dit artikel is gearchiveerd op 23-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AG
Publicatiedatum: 12-12-2017
Soort bekendmaking: Sloopvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

30 november 2017   Nieuwstraat 70, 5691 AG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.