Gemeenteblad 1694, 14 december 2017 - Verordening OZB 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De gemeenteraad  heeft op 9 november 2017 de Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 vastgesteld, met als inwerkingtredingsdatum 1 januari 2018, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening onroerendezaakbelastingen 2017.