Gemeenteblad 1695, 14 december 2017 - Verordening leges met tarieventabel

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 14-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

De gemeenteraad  heeft op 9 november 2017 de Legesverordening 2018, met bijbehorende tarieventabel en de door het college vastgestelde ROEB-lijst, vastgesteld, met als inwerkingtredingsdatum 1 januari 2018. Dit onder gelijktijdige intrekking van de Legesverordening 2017 met bijbehorende tarieventabel 2017 en de door het college vastgestelde ROEB-lijst 2017.