Gemeenteblad 1697, 19 december 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogenberg 7

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DN
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

12 december 2017   Hoogenberg 7, 5691 DN – realiseren van een aanbouw (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.