Gemeenteblad 1699, 19 december 2017 - Aangevraagde omgevingsvergunning Markt 1

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

13 december 2017   Markt 1, 5691 AR – restauratie en herbestemming zolder voormalig Raadhuis (BOUWEN / HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR

BESCHERMDE MONUMENTEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.