Gemeenteblad 1700, 19 december 2017 - Ingekomen sloopmelding Hoogenberg 7

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DN
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

12 december 2017   Hoogenberg 7, 5691 DN – deels slopen woning t.b.v. verbouwing (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.