Gemeenteblad 1701, 19 december 2017 - Ingekomen sloopmelding Nieuwstraat 27

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

13 december 2017   Nieuwstraat 27, 5691 AA – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.