Gemeenteblad 1703, 19 december 2017 - Geaccepteerde sloopmelding Nieuwstraat 70

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AG
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

12 december 2017 Nieuwstraat 70, 5691 AG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.