Gemeenteblad 1704, 19 december 2017 - Ingekomen gebruiksmelding Ekkersrijt 4091

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

08 december 2017   Ekkersrijt 4091, 5692 DB – brandveilig gebruiken van een winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.