Gemeenteblad 1706, 19 december 2017 - Verkeersmaatregelen Jaarmarkt 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 december 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. Jaarmarkt 2018 die wordt gehouden op zondag 2 september 2018.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het (gedeeltelijk) afsluiten van de Nieuwstraat vanaf de Boslaan tot aan de Antoon van de Venstraat, de Markt, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Kerkplein en de Kerkstraat (tot en met het Vestzaktheater) op zondag 2 september 2018 tussen 06:00 en 20:00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.