Gemeenteblad 1707, 19 december 2017 - Verkeersmaatregelen Afscheidsreceptie 't Kleijn Geluck

Dit artikel is gearchiveerd op 30-01-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 19-12-2017
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2017 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de afscheidsreceptie van ’t Kleijn Geluck die wordt gehouden op vrijdag 29 december 2017.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van de weg vanaf perceel Raadhuisplein 20 tot de hoek Raadhuisplein – Taylorstraat. De parkeerplaatsen tot aan de afzetting blijven bereikbaar via de Nieuwstraat.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.