Gemeenteblad 1709, 19 december 2017 - Tarieven overige dienstverlening 2018

Dit artikel is gearchiveerd op 26-11-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 27-12-2017
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel hebben in de vergadering van 12 december 2017 de tarieven voor overige dienstverlening 2018 vastgesteld. Dit zijn de rijksleges voor reisdocumenten en rijbewijzen. En tot slot zijn de tarieven voor werken derden 2018 vastgesteld.