Gemeenteblad 1713, 2 januari 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Ekkersrijt 3131

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692CD
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

21 december 2017   Ekkersrijt 3131, 5692 CD - Nieuwbouw bedrijfshal met kantoren (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.