Gemeenteblad 1716, 2 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Eekhoornlaan 8

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691EV
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

18 december 2017   Eekhoornlaan 8, 5691 EV - kappen van 1 Douglas spar (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.