Gemeenteblad 1720, 2 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5708

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692ER
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

19 december 2017   Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER – plaatsen reclameborden op/tegen het bedrijfspand (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.