Gemeenteblad 1724, 2 januari 2018 - Ingekomen sloopmelding Ekkersrijt 2052

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

21 december 2017   Ekkersrijt 2052 – Slopen deel wanden en geveldelen

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.