Gemeenteblad 1725, 2 januari 2018 - Ingekomen sloopmelding Lupinelaan 16

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WD
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

22 december 2017   Lupinelaan 16 - asbestsanering

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.