Gemeenteblad 1726, 2 januari 2018 - Activiteitenbesluit milieubeheer Airbornestraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 13-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CB
Publicatiedatum: 02-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Remon Aardwarmte B.V., voor het wijzigen van een deel van het gemeentehuis, gelegen aan de Airbornestraat 1 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Roeleven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690695.