Gemeenteblad 1729, 9 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 4119 en 4115B

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 januari 2018        Ekkersrijt 4119 en 4115B, 5692 DD - uitbreiden van de winkel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.