Gemeenteblad 1730, 9 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Science Park Eindhoven 5501

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692EM
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03 januari 2018        Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM - kappen van 15 eikenbomen langs fietspad (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.