Gemeenteblad 1731, Ingekomen sloopmelding Lavendelstraat 2

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691SP
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

01 januari 2018        Lavendelstraat 2, 5691 SP – intern slopen woonhuis (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.