Gemeenteblad 1732, 9 januari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Lupinelaan 16

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WD
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

28 december 2017   Lupinelaan 16, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.