Gemeenteblad 1734, 9 januari 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4119 en 4115B

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

3 januari 2018          Ekkersrijt 4119 en 4115B, 5692 DD – uitbreiden van de winkel

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.