Gemeenteblad 1735, 9 januari 2018 - Drank- en horecavergunning Restaurant Indonesia

Dit artikel is gearchiveerd op 20-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691AA
Publicatiedatum: 09-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken in:

Restaurant Indonesia, Nieuwstraat 37, 5691 AA

In voornoemde restaurant is sprake van vestiging van een nieuw horecabedrijf.

De vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel in de periode van 9 januari tot en met  20 februari 2018.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de Burgemeester, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.