Gemeenteblad 1737, 16 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Vondelstraat 39

Dit artikel is gearchiveerd op 27-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XB
Publicatiedatum: 16-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

03-01-2018               Vondelstraat 39, 5691 XB -kappen van 1 grove den achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.