Gemeenteblad 1738, 16 januari 2018 - Ingekomen sloopmelding Ekkersrijt 1219

Dit artikel is gearchiveerd op 27-02-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AG
Publicatiedatum: 16-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

04 januari 2018        Ekkersrijt 1219, 5692 AG – slopen pand (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.