Gemeenteblad 1742, 23 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Nachtegaallaan 1

Dit artikel is gearchiveerd op 06-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691VA
Publicatiedatum: 23-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

12 januari 2018 Nachtegaallaan 1, 5691 VA -kappen van 1 acacia zijerf, rooien van 1 dode boom achtererf en snoeien van 1 eik voorerf en candelaberen van 1 eik zijerf (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.