Gemeenteblad 1744, 23 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Ekkersrijt 1311

Dit artikel is gearchiveerd op 06-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692AJ
Publicatiedatum: 23-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

15 januari 2018        Ekkersrijt 1311, 5692 AJ -kappen van 1 iep in de groenstrook (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.