Gemeenteblad 1745, 23 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Van den Elsenstraat 1

Dit artikel is gearchiveerd op 06-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694ND
Publicatiedatum: 23-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

15 januari 2018        Van den Elsenstraat 1, 5694 ND -kappen van 1 zomerlinde in het trottoir voor de woning (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.