Gemeenteblad 1746, 23 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning hoek Wilhelminalaan/Nieuwstraat

Dit artikel is gearchiveerd op 06-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 23-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

16 januari 2018        hoek Wilhelminalaan/Nieuwstraat – bouwen kantoor met appartementen, stadswoningen, patiowoningen en een vrijstaande woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.