Gemeenteblad 1749, 23 januari 2018 - Verkeersmaatregelen voor evenement De Zwaan - La Sonnerie

Dit artikel is gearchiveerd op 06-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 23-01-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen vanwege het evenement voor het 25-jarig jubileum dat wordt gehouden op 3 juni 2018. De verkeersmaatregelen bestaan uit:

  1. Op 3 juni 2018 wordt tussen 09:00 en 17:00 uur de oostzijde van de Nieuwstraat vanaf de brug Groote Beek tot de Markt/Heistraat afgesloten;
  2. De zijstraten van de Nieuwstraat, Kerkplein, Schoolstraat, Raadhuisplein en Antoon van de Venstraat worden afgesloten voor het in- en uitrijden vanuit en naar de Nieuwstraat;
  3. De westzijde van de Nieuwstraat blijft open voor calamiteiten en ongemotoriseerd verkeer.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.