Gemeenteblad 1756, 30 januari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Hoogenberg 7

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691DN
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

24 januari 2018           Hoogenberg 7, 5691 DN – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.