Gemeenteblad 1757, 30 januari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Ekkersrijt 2052

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BA
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

22 januari 2018           Ekkersrijt 2052, 5692 BA – sloopwerkzaamheden bedrijfsgebouw (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.