Gemeenteblad 1758, 30 januari 2018 - Ingekomen gebruiksmelding Ekkersrijt 4123

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DD
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmeldingen ontvangen:

23 januari 2018           Ekkersrijt 4123, 5692 DD – brandveilig gebruik pand (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.