Gemeenteblad 1759, 30 januari 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 4091, 4102 en 4102a

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692DB
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande gebruiksmelding:

18 januari 2018           Ekkersrijt 4091, 4102 en 4102a, 5692 DB – brandveilig gebruiken van een winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.