Gemeenteblad 1761, 30 januari 2018 - Ontwerp gebiedsaanwijzingsbesluit Hemelwater 2018 mechanische riolering Son en Breugel

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Son en Breugel
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaand gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemel- en grondwater te nemen voor de onderstaande gebieden. De aanwijzing wordt gedaan voor hemelwater.

  • mechanische riolering Son en Breugel (Buitengebied: Sonniuswijk, Wolfswinkel, Driehoek, Hooidonk, Breugel)

Beide gebiedsaanwijzingsbesluiten liggen van woensdag 24 januari 2018 tot en met dinsdag 6 maart 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, ruim voor het einde van de periode van ter inzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (telefoon 0499 – 491491).