Gemeenteblad 1765, 30 januari 2018 - Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. Avondwandelvierdaagse

Dit artikel is gearchiveerd op 13-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Kom van Son
Publicatiedatum: 30-01-2018
Soort bekendmaking: Verkeersmaatregel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Avondwandelvierdaagse dat wordt gehouden op 5, 6, 7 en 8 juni 2018.

De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten voor doorgaand verkeer van het Kerkplein tussen de Torenstraat en de Nieuwstraat tussen 17:00 en 22:00 uur op 5, 6 en 7 juni en tussen 17:00 en 23:00 uur op 8 juni 2018.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.