Gemeenteblad 1768, 6 februari 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Doormanlaan 72

Dit artikel is gearchiveerd op 20-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694EC
Publicatiedatum: 06-02-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

31 januari 2018           Doormanlaan 72, 5694 EC – vervangen bestaande erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.