Gemeenteblad 1771, 6 februari 2018 - Ingekomen sloopmelding Berkenlaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 20-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CN
Publicatiedatum: 06-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

30 januari 2018           Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woning (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.