Gemeenteblad 1772, 6 februari 2018 -Activiteitenbesluit milieubeheer Ekkersrijt 2011

Dit artikel is gearchiveerd op 20-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692BB
Publicatiedatum: 06-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van De Molen Banden in verband het berekenen van de representatieve geluidbelasting van de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 2011 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is op afspraak in te zien vanaf 6 februari 2018 gedurende 6 weken, bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel.

De openingstijden zijn:

- elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;

- maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A.  Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.