Gemeenteblad 1774, 13 februari 2018 - Aangevraagde omgevingsvergunning Brederodestraat 23

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691XN
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

05 februari 2018         Brederodestraat 23, 5691 XN – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)

De aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving.