Gemeenteblad 1775, 13 februari 2018 - Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning Rooijseweg 11

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PA
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

05 februari 2018         Rooijseweg 11, 5691 PA – plaatsen van een veiligheids-vangnet (golfballenvanger) (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.