Gemeenteblad 1776, 13 februari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Cerespad 42

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WC
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

05 februari 2018         Cerespad 42, 5694 WC – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.