Gemeenteblad 1778, 13 februari 2018 - Ingekomen sloopmelding Ockhuizenweg 9

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691PJ
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

02 februari 2018         Ockhuizenweg 9, 5691 PJ – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.