Gemeenteblad 1779, 13 februari 2018 - Ingekomen sloopmelding Heriklaan 19

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WG
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

06 februari 2018         Heriklaan 19, 5691 WG – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.