Gemeenteblad 1780, 13 februari 2018 - Geaccepteerde sloopmelding Berkenlaan 9

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691CN
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

01 februari 2018         Berkenlaan 9, 5691 CN – slopen woning (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend