Gemeenteblad 1781, 13 februari 2018 - Geaccepteerde gebruiksmelding Ekkersrijt 7001

Dit artikel is gearchiveerd op 27-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5692HB
Publicatiedatum: 13-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met onderstaande gebruiksmelding:

08 februari 2018         Ekkersrijt 7001, 5692 HB – brandveilig gebruiken extern magazijn van IKEA (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.