Gemeenteblad 1789, 20 februari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Apollolaan 52

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5694WS
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

14 februari 2018         Apollolaan 52, 5694 WS - kappen van een eik in de groenstrook Achilleslaan ter hoogte van de achtertuin (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.