Gemeenteblad 1790, 20 februari 2018 - Verleende omgevingsvergunning Alpenlaan 18

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691NB
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

12 februari 2018         Alpenlaan 18, 5691 NB - kappen van 3 berken in groenstrookje (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde bouw-, en omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.