Gemeenteblad 1792, 20 februari 2018 - Ingekomen sloopmelding Klaprooslaan 10

Dit artikel is gearchiveerd op 03-04-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 5691WL
Publicatiedatum: 20-02-2018
Soort bekendmaking: Verordeningen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

08 februari 2018         Klaprooslaan 10, 5691 WL – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.